O psychoterapii, psychoterapeutach i NLPt

Pracuję z ludźmi w obszarze rozwoju osobistego od prawie 10 lat, jako psychoterapeuta, coach i trener. Pracuję indywidualnie i z grupą, głównie jednak indywidualnie, gdyż taki rodzaj pracy pozwala mi skupić się na konkretnej osobie, prowadzić wsparcie „szyte na miarę” tego konkretnego klienta, nawiązać indywidualną, niepowtarzalną relację. Podczas sesji poruszamy różne tematy, pojawiają się różne pytania. Część z tych obszarów ma charakter uniwersalny: miłość, przyjaźń, dobre samopoczucie radzenie sobie ze stresem, pojawiające się pytania również często są podobne.
Na tym blogu chciałbym dać odpowiedzi na część takich pytań, zaadresować tematy, które okazały się być bardzo ważne, być w kontakcie z dawnymi, obecnymi i przyszłymi klientami i każdym, kogo zainteresują poruszane tu treści.

Czym psychoterapia jest dla mnie?
Swój pierwszy artykuł postanowiłam poświęcić tematowi psychoterapii, ponieważ jest to główny obszar mojej aktywności zawodowej, a dokładnie psychoterapii NLP (NLPt)

Czym psychoterapia jest dla mnie?

Opartym na zaufaniu kontaktem z drugą osobą, możliwością towarzyszenia i wspierania Klienta w rozwoju, jak również osobistą nauką. Jestem wdzięczna wszystkim swoim klientom za zaufanie, którym mnie obdarzyli, za momenty wzruszeń, radości z sukcesów i nauki z porażek. Wszystkie te przeżycia również budują mnie jako terapeutę. Dziękuję Wam za to.

Psychoterapeuta – kto nim jest. Zacznę może przewrotnie od tego kto nim nie jest:

psychoterapeutą NIE jest osoba, która skończyła studia psychologiczne – jest ona magistrem psychologii, może przeprowadzać diagnozę psychologiczną, prowadzić badania naukowe, prowadzić proste formy pomocy psychologicznej jak np. doradztwo psychologiczne.
psychoterapeutą NIE jest psychiatra – psychiatra jest lekarzem specjalistą, przygotowanym do wsparcia farmakologicznego przy zaburzeniach psychicznych. Psychiatra ma najczęściej teoretyczną wiedzę na temat psychoterapii. Zarówno psycholog jak i psychiatra MOGĄ być psychoterapeutami jeśli podejmą dodatkowe szkolenie.

Kto jest psychoterapeutą:
osoba, która ukończyła studia wyższe magisterskie lub medyczne a następnie podjęła dalsze kształcenie w kierunku psychoterapii. Mówimy tu o minimum 4 letnim szkoleniu psychoterapeutycznym (z określoną liczbą godzin szkolenia teoretycznego – ponad 500), odbyciu intensywnej psychoterapii własnej i pracy pod opieką superwizora oraz wielu innych szczegółowych wymaganiach. Psychoterapeuta jest również zobowiązany do ciągłego rozwoju i doskonalenia zawodowego.
Psycholog uczy się zawodu 5 lat po maturze, psychiatra 12 lat, psychoterapeuta 9 -15 lat.

Kilka słów o psychoterapii NLPt.
Zdarza się, że słyszę, iż NLP nie jest terapią, zgadzam się z tym – NLP nie jest psychoterapią, osoba, która skończyła kurs Praktyk NLP, Mistrz NLP a nawet Trenera NLP nie jest psychoterapeutą. Ścieżka rozwoju NLP jest osobnym, w pełni autonomicznym modelem rozwoju własnych kompetencji o czym będzie mowa innym razem
Natomiast istnieje psychoterapia NLP (NLPt). Jest to nurt psychoterapii stworzony w oparciu o NLP, uznawany jako samodzielny nurt psychoterapeutyczny przez Europejskie Stowarzyszenie Psychoterapii (EAP) w 1999 roku, nauczany w czteroletniej szkole psychoterapeutycznej, spełniającej wszystkie kryteria szkoły psychoterapii.

Co jest ważnego w tym nurcie?
podkreślenie indywidualności jednostki. Indywidualności w sposobie myślenia, widzenia świata. Jedno z podstawowych założeń NLP mówi „mapa to nie rzeczywistość” („The map is not the territory” Alfred Korzybski), czyli każdy z nas indywidualnie w swojej głowie tworzy obraz świata i w oparciu o ten obraz postępuje. Skupiamy się więc na odkrywaniu i rozwijaniu indywidualności klienta i wspieraniu w tym, by był jak najlepszym SOBĄ. Szczera wiara w to, iż klient posiada wszystkie niezbędne zasoby, aby zrealizować swoje cele, przekroczyć trudności. Takie założenie sprawia, iż relacja pomiędzy klientem a terapeutą jest równorzędna – nie czuję się kimś lepszym od klienta, jestem osobą, która ma wiedzę i doświadczenie w obszarze psychoterapii i dzięki temu mogę skutecznie wesprzeć klienta w rozwoju. wszelkie porażki, trudności, to świetne miejsce, by zacząć pracę nad sobą, zmianę. Takie doświadczenia to tylko informacja, że być może ten sposób nie działa, że można coś zrobić inaczej, może bardziej efektywnie. NLPt kładzie nacisk na siłę języka, siłę słów jakimi posługujemy się w odniesieniu do siebie i innych. Profesor Bralczyk powiedział, że „jest różnica czy zrobisz komuś laskę czy łaskę”. Jest również różnica czy nazwiesz się ofermą, która nigdy TEGO nie zrozumie, czy osobą, która właśnie zaczyna i uczy się nowej rzeczy, jest na początku drogi. Bycie na początku drogi może być nawet ekscytujące. w NLPt rozmawiamy wiele o celach, sytuacji aktualnej w której się klient znajduje i o tym gdzie chce dojść i dobieramy do tego odpowiednie sposoby. Rozmawiamy również o weryfikacji – po czym poznasz, że osiągnąłeś swój cel.
pracujemy z nieświadomością, traktujemy ją jako siłę, która może nas wspierać i z którą można się dogadać i zgodnie kroczyć przez życie. Mam nadzieje, że przybliżyłam pojęcie psychoterapii, psychoterapeuty i psychoterapii NLPt.

Aga Balicka

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *