Psychoterapia Par - spotkania małżeństwa, pary z terapeutą. Bycie w zadowalających związku, to nie tylko dobre chęci, to codzienna praca. W związek z ukochaną osobą pokładamy wiele nadziei i doświadczamy wielu rozczarowań. Budowa związku to z jednej strony utrzymanie bliskości z drugiej zaś strony świadomość ważności własnej autonomii.
Psychoterapia par to wspólne poznawanie nieuświadamianych lub niewypowiedzianych wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Usprawnianie komunikacji wewnątrz związku. Poznawanie i zrozumienie przyczyn obecnych zachowań, trudności każdego z partnerów patrząc przez pryzmat historii ich życia jak również rozwoju osobistego.
Psychoterapeuta jako osoba nie zaangażowana w relację, konflikt między partnerami i niezwiązana z żadną ze stron tworzy właściwą atmosferę do rozmowy i bezpieczną przestrzeń do pracy.

Istotnym czynnikiem sprzyjającym psychoterapii par to gotowość partnerów do nowego spojrzenia na ich zawiązek.