Interwencja kryzysowa jest formą pomocy psychologicznej opartej na kontakcie terapeutycznym, podczas, którego zajmujemy się głównie sytuacją, zdarzeniem, które wywołało kryzys w życiu klienta i jego reakcją to zdarzenie. Celem interwencji kryzysowej jest udzielenie wsparcia emocjonalnego, pomoc w przezwyciężeniu aktualnych problemów, wsparcie w znalezieniu rozwiązania. Jest to krótkoterminowa forma pomocy psychologicznej obejmuje kilka do kilkunastu spotkań.