Rodzina to skomplikowany system, w którym jest wiele miłości, dobrych intencji, ale czasem jeszcze więcej nieporozumień, zranień czy niedomówień.
Terapia rodzinna to jedna z form pomocy psychoterapeutycznej, która obejmuje nie tylko osobę przejawiającą określone trudności (czy też u jednej osoby, często u dziecka, są one najbardziej widoczne), ale również jego rodzinę (system w którym funkcjonuje).Rodzina to pierwsze, naturalne środowisko funkcjonowania człowieka, dające wsparcie i poczucie bezpieczeństwa wszystkim jej członkom . Czasami jednak zdarza się , że w relacjach rodzinnych pojawiają się jakieś trudności, zaburzenia w komunikacji, napięcia. Psychoterapia rodzin dotyczy najczęściej rodziców i dzieci, czasami także dziadków czy rodzeństwa. Spotkania w ramach trwającego procesu terapeutycznego mają na celu rozwiązanie konfliktów w rodzinie, odbudowanie więzi pomiędzy poszczególnymi jej członkami, pomoc w sytuacjach gdy członkowie rodziny doświadczają braku wzajemnego wsparcia i zrozumienia, uwrażliwienie na uczucia pozostałych członków rodziny czy zwiększenie kompetencji wychowawczych rodziców

W życiu każdej rodziny mogą zdarzyć się kryzysy wywołane:
śmiercią osoby bliskiej,
utratą pracy,
separacją/rozwodem,
przeprowadzką do nowego miejsca,
zmianą szkoły
uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, hazardu.

Plan terapii rodzinnej dobierany jest do indywidualnych potrzeb każdej rodziny – liczba i częstotliwość spotkań jest uzależniona założonych celów, postępów dokonywanych przez jej uczestników i gotowości do pracy wszystkich członków rodziny.