Co dziennie pełnimy wiele ról i podejmujemy się wykonania wielu zadań, jesteśmy: sprzedawcami, negocjatorami, menadżerami, mentorami, rodzicami, dziećmi. Każda z tych ról wymaga innego rodzaju kompetencji i z tą myślą stworzyliśmy program rozwoju osobistego.

Szkolenia tak rozumiane są spotkaniami grupowymi, w celu nabycia konkretnej wiedzy, technik, zachowań. Każde szkolenie, cykl szkoleniowy jest formułowany indywidualnie z uwzględnieniem potrzeb danego klienta.
Znajdziecie tutaj zbiór metod pozwalających otrzymać zmianę zarówno w życiu prywatnym, jak i pracy zawodowej. Pragniemy abyście rozwijali własne kompetencje, w oparciu o pracę nad swoimi, naturalnymi predyspozycjami, poznali swoje mocne stron, przezwyciężali słabości i maksymalne wykorzystali drzemiący w Was potencjał.

Przygotowaliśmy szeroki wachlarz usług mających na celu wzmocnienie osobistej efektywności naszych Klientów. Być może już wiesz w jakim obszarze potrzebujesz wsparcia, a może czujesz, że coś jest nie tak i potrzebujesz rozmowy, a by odkryć swoje obszary rozwojowe. Zapraszamy Cię do kontaktu z nami chętnie wspólnie przyjrzymy się obecnej sytuacji i zastanowimy jaki rodzaj wsparcia będzie dla Ciebie , twojej organizacji najlepszy.

Nasza oferta składa się z samodzielnych modułów szkoleniowych, których tematyka skupia się wokół zagadnień związanych z szeroko rozumianym rozwojem osobistym, mającym wpływ na jakość naszego życia:

  • Umiejętne i efektywne wykorzystanie możliwości naszego potencjału emocjonalnego, intelektualnego czy twórczego ma kluczowy wpływ na sposób realizacji naszych zamierzeń, komunikowania się z otoczeniem czy też poczucia zadowolenia z siebie.
  • Sposób w jaki prowadzimy wewnętrzny dialog – jakie mamy względem siebie oczekiwania, co jest naszym celem, czy poznamy ze cel został osiągnięty i dlaczego chcemy osiągnąć dany cel - odpowiedzi na te pytania stanowią niejednokrotnie punkt wyjścia do właściwego definiowania „zoperacjonalizowanych” celów.
  • Komunikacja i zarządzanie relacjami oparta na szacunku dla drugiego człowieka, świadomość własnych zasobów i możliwości które są wokół.

Wspomniane zagadnienia to fragment programu realizowanych przez nas szkoleń otwartych, które są elementem budowania spójnego, opartego na wiedzy i praktycznych umiejętnościach, wizerunku własnej osoby, firmy, organizacji.

Oferta skierowana jest do szkół, organizacji sportowych, firm, stowarzyszeń czy tez innych zainteresowanych grup. Zapraszamy również pojedynczych osób prywatnych na szkolenia otwarte, które organizacyjny na naszej platformie edukacyjnej.