Psychologia sportu to szeroko definiowana tematyka obejmująca zagadnienia osiągnięć i sukcesu. Czy to w sporcie, czy biznesie nasza praca opiera się na mierzalnych kryteriach sukcesu. Większość z nas chce osiągnąć mistrzostwo. Dla jednych będzie to mistrzostwo w obszarze życia prywatnego, dla innych w sporcie a dla jeszcze kogoś innego mistrzostwo w życiu zawodowym.
Oferta współczesnej psychologii sportu skierowana jest do zawodników, trenerów, oraz rodziców i opiekunów. Psychologia sportu- zajmuje się wykorzystaniem teorii i praktyki zaczerpniętych z psychologii, w celu uzyskania lepszych wyników oraz rozwoju osobistego osób uprawiających ćwiczenia fizyczne i sport. Nieodłącznym elementem pracy z psychologiem sportu jest wspieranie zawodnika w dbałości o zagadnienia pozasportowe: wypoczynek, edukacja, aktywność zawodowa, planowanie działań po zakończeniu kariery sportowej.

 

Zadania i obszary pracy psychologa sportu:

  • wspiera i rozwija umiejętności niezbędne w czasie około startowym i życiu codziennym (koncentracja, zarządzanie emocjami, radzenie sobie ze stresem czy efektywna komunikacja)
  • uczy jak radzić sobie z presją czasu i/lub oczekiwanego wyniku
  • pomaga podopiecznym wyznaczać cele (tzw. SMART cele) i przygotować plan ich realizacji
  • wspiera w sytuacjach kryzysowych (np.: kontuzja, wypalenie, porażka)
  • wskazuję jak znaleźć skuteczne rozwiązania napotykanych wyzwań i problemów oraz usuwać przeszkody na drodze do harmonijnego i pełnego rozwoju
  • wspiera w rozwoju pasji, pozytywnego nastawienia i czerpania radości z tego, co się robi
  • pomaga budować poczucie pewności siebie i własnej sprawczości.
  • towarzyszy w odkrywaniu swoich mocnych stron i ukrytych zasobów