Psychoterapia jeśli zastanawialiście się skąd ta nazwa to: (od gr.psyche = dusza i therapein = leczyć) czyli można powiedzieć, że jest to metoda leczenia duszy.

To jak rozumiemy psychoterapię w naszym gabinecie psychoterapeutycznym to:

metoda pomocy charakteryzująca się zastosowaniem przez wykształconego terapeutę psychologicznych oddziaływań mających oparcie w jego wiedzy teoretycznej i doświadczeniu praktycznym. To profesjonalna rozmowa klienta z psychoterapeutą mająca na celu zdiagnozowanie  i rozwiązanie różnego rodzaju problemów osobistych.
Rolą terapeuty nie jest  ocenianie zachowań, przeżyć, myśli klienta.

Terapeuta nie udziela dobrych rad i nie daje gotowych rozwiązań. Psychoterapeuta słucha, zadaje pytania, moderuje rozmowę, akceptuje i przyjmuje klienta takim jakim on jest.

Dzięki tym spotkaniom klient lepiej poznaje siebie,  dowiaduje więcej się o motywach własnego postępowania w różnego rodzaju sytuacjach życiowych. Wiedza ta pomaga mu w lepszym rozumieniu swoich potrzeb, emocji  i myśli, zastosowaniu efektywniejszych środków do realizacji założonego celu.

Dzięki spotkaniom z psychoterapeutą Klient uzyskuje nowe, inne spojrzenie na własną osobę, relacje  z innymi, jak również  wypracowuje lepsze sposoby radzenia sobie w trudnych sytuacjach.