Myślę, że nadszedł czas, by pochylić się nad tematem psychoterapii online. Obecnie, ze względu na zagrożenie epidemiologiczne jest to coraz  popularniejsza forma terapii. Ja osobiście natomiast stosuję z powodzeniem ta formę terapii od wielu lat współpracując z klientami z różnych zakątków świata np.: Anglii, Niemiec, Holandii, Hiszpanii, USA czy nawet Singapuru. Z tego powodu we mnie ta forma pracy nie budziła obaw, a raczej doceniłam możliwości, które ze sobą niesie.
Rozumiem natomiast, że u części osób, mogą pojawić się obawy , rodzić pytania, na przykład o skuteczność takiej pracy i temu się przyjrzymy. 

Jeszcze raz chcę podkreślić, iż obecna technologia daje nam możliwość  audio wizualnego kontaktu i warto z niej skorzystać. Uważam, za niezwykle cenne to, że np. będąc odizolowanym, może na kwarantannie, a może pracując zdalnie i nie mając możliwości spotkań tradycyjnych można skorzystać z takiego wsparcia face to face, ekran w ekran.

 

 

Skuteczność

To jest często ten aspekt, który niepokoi Was najbardziej. I w tym miejscu chcę Wam przedstawić dane odnośnie skuteczności terapii online. I dla niektórych z Was mogą one być zaskakujące.

Proszę spójrzcie poniżej.

1. 2008, metaanaliza dokonana przez Azy Barak wraz z zespołem. Badacze analizowali wszystkie dostępne badania (92 badań) poświęcone psychoterapii online, w których wzięło udział w sumie 9764 klientów. Zarówno same metody psychoterapii, jak i grupa osób badanych była szeroko zróżnicowana - różne metody, wiek, rasa, płeć, język, zaburzenia. Po dokonaniu metaanalizy stwierdzono, że średnia skuteczność terapii online nie różni się od skuteczności tradycyjnej terapii twarzą w twarz.

http://psychotherapy-on-line.com/files/2011/05/On-line-psychotherapy-MetaAnalysisInterventionsBarak2.pdf

2. 2009, Murphy i Parnass i wsp. przeprowadzili badanie: „Satysfakcja klienta i porównanie wyników terapii on-line i twarzą w twarz” i doszli do wniosku "że ??doradztwo online może być równie satysfakcjonujące, efektywne i wpływać na klienta podobnie  jak w przypadku bezpośrednich spotkań". Satysfakcja klienta była mierzona skalą GAF (skala subiektywnej oceny społecznego, psychologicznego oraz zawodowego funkcjonowania).

https://www.google.com/url?sa=t&source=web&rct=j&url=http://www.therapyonline.ca

3. 2012, metaanaliza dokonana przez Derek Richards, Thomas Richardson. Analiza obejmowała 40 badań nad leczeniem depresji poprzez psychoterapię opartą na komunikacji przez komputer, użyto baz danych EMBASE, PubMed, and PsychINFO. Opierając się na surowych kryteriach włączania wyłoniono 45 prac, na których przeprowadzano dalszą analizę. Zebrane dowody wskazują na skuteczność tej terapii i poprawę stanu zdrowia pacjentów.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22466510/

4. 2013, Andreas Maercker, przeprowadził badanie dotyczące porównania leczenia depresji w sposób tradycyjny twarzą w twarz, a spotkaniami online. Badaniem zostało objętych łącznie 62 uczestników chorujących na depresję, następnie zostało losowo przydzielonych do grupy interwencji online (n = 32) oraz do interwencji twarzą w twarz (n = 30). Spotkania trwały 8 tygodni i były oparte na zasadach terapii poznawczo-behawioralnej. Rezultaty mierzono  Inwentarzem Depresji Becka-II (BDI-II) oraz pytaniami o myśli samobójcze, lęk, beznadziejność i myśli automatyczne. Analiza porównawcza nie wykazała znaczącej różnicy między grupami (online vs. grupa twarzą w twarz) w żadnym z pomiarów przed i po leczeniu. Po 3 miesiącach od zakończenia badania  wyniki te w grupie online pozostały stabilne. Natomiast uczestnicy w grupy twarzą w twarz wykazywali znaczące pogorszenie objawów depresyjnych. Wnioski: psychoterapia internetowa jest równie korzystna jak regularna terapia twarzą w twarz, wykazując jednocześnie długoterminową skuteczność nie pojawiająca się w grupie twarzą w twarz.

https://www.researchgate.net/publication/252324225_Internet-based_versus_face-to-face_cognitive-behavioral_intervention_for_depression_A_randomized_controlled_non-inferiority_trial

Jak widzicie więc z poniższych danych możemy wyciągnąć wnioski, iż psychoterapia online jest równie skuteczna jak jej tradycyjna forma, a są też wyniki, które wskazują, że korzyści z terapii online mogą się utrzymywać w sposób bardziej długofalowy. 

O co warto zadbać?

Oczywiście ten rodzaj psychoterapii ma swoją specyfikę warto więc zadbać o kilka istotnych spraw, które w tym wypadku są po stronie klienta: znalezienie spokojnej, dającej poczucie intymności przestrzeni do pracy z psychoterapeutą, zapewnienie sobie stabilnego łącza internetowego, słuchawek, sprawdzenia wcześniej sprzętu.

Czy nawiążemy relację?

Może się również pojawić niepokój: czy uda się nam nawiązać relację nie widząc się tradycyjnie? Tu można się odwołać zarówno do badań jak i naszych doświadczeń. Często się zdarza, np. w naszym miejscu pracy, czy na różnego rodzaju forach, portalach, że poznajemy ludzi, nawiązujemy z nimi kontakt, relacje nigdy ich nie spotykając, ba czasem są to osoby żyjące w innych krajach bądź kulturach. W tym przypadku oboje z psychoterapeutą macie wspólny cel, jesteście pozytywnie nastawieni więc myślę, że nic nie stoi na przeszkodzie aby nawiązać relację.

Czy to dla mnie?

Spróbuj, na pewno masz doświadczenie w kontaktach on line więc psychoterapia w takiej formie nie powinna sprawić Ci trudności.

Zapraszam Cię do wirtualnego kontaktu.

Agnieszka Balicka