W naszym gabinecie posługujemy się definicją coachingu jako prostej i efektywnej metody rozwoju. Coaching jest współpracą pomiędzy coachem a Klientem, której celem jest rozwój osobisty bądź zawodowy, zwiększenie efektywności działania, podnoszenie kompetencji, korygowanie nieskutecznych zachowań a wszystko po to, by osiągnąć założone przez Klienta rezultaty. Drugą częścią coachingu jest praca własna, samodzielna jest to czas na przemyślanie wdrażanie zamierzonych działań, obserwacje.
Coaching to odkrywanie i uwalnianie uśpionych zdolności, możliwości i potencjału Klienta.
Współpraca z coachem może wyglądać jak zwykła rozmowa w efekcie jest to proces poznawania siebie, co czasem jest podróżą w nieznane. Odkrywanie nowych możliwości, nowych ścieżek, nowego spojrzenia na „starą sytuację”.
Coaching skierowany jest do wszystkich, którzy potrzebują wsparcia w życiu osobistym, lub zawodowym, szukają nowych rozwiązań, sposobów działania, oczekują szybkich efektów i chcą skorzystać z oferty przygotowanej specjalnie dla nich. Każdy Klient jest inny, ma inne potrzeby i w związku z tym każdy jest szyty na miarę klienta.

„Technika coachingu polega na wydobywaniu mocnych stron ludzi, pomaganiu im w omijaniu osobistych barier i ograniczeń w celu osiągnięcia celu, a także ułatwieniu im bardziej efektywnego funkcjonowania w zespole. Coaching koncentruje się na rozwiązaniu (a nie na poszukiwaniu przyczyn problemów), promując rozwój nowych strategii myślenia i działania ". [R. Dilts.]