Nazywam się Joanna Romanek. Jestem psychologiem, absolwentką Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie o specjalności psychologii klinicznej i neuropsychologii. Ukończyłam Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży. Obecnie jestem w trakcie Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym (kursy rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne). Jestem też członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji. Doświadczenie zawodowe zdobywałam w placówkach służby zdrowia.

Prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz młodzieży. Swoją pracę opieram na podejściu psychodynamicznym. Zakłada ono uznanie roli jaką pełnią nieświadome aspekty psychiki i ich wpływu na funkcjonowanie każdego człowieka. W swojej pracy staram się być wsparciem w odkrywaniu i lepszym rozumieniu wewnętrznych mechanizmów psychicznych, które oddziałują na wiele różnych płaszczyzn życia. Istotne znaczenie ma relacja terapeutyczna oparta na zaufaniu i zrozumieniu. Pozwala to na przyjrzenie się doświadczanym trudnościom w celu lepszego poznania siebie i zmiany wewnętrznej, a w efekcie poprawy funkcjonowania.